fbpx

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η εταιρεία acos ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΕΛΛΑΣ Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. δεσμεύεται να προστατεύει τα Προσωπικά Δεδομένα που της γνωστοποιούνται, από οποιαδήποτε πηγή και αν προέρχονται (π.χ. μέσω mail, fax, εταιρικές κάρτες, φορολογικά έντυπα, το site της εταιρείας, βάσεις δεδομένων κ.λπ.), σύμφωνα πάντα με την ισχύουσα νομοθεσία, ελληνική και ευρωπαϊκή, περί Προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
Τα προσωπικά δεδομένα που συνήθως παραλαμβάνει η εταιρεία είναι στοιχεία επικοινωνίας, στοιχεία ταυτοποίησης και δεδομένα θέσης, όπως π.χ.: διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διεύθυνση κατοικίας, αριθμό κινητού τηλεφώνου, φωτογραφίες προφίλ, προσωπικές προτιμήσεις και αγοραστικές συνήθειες, πληροφορίες οικονομικής φύσης και πληροφορίες κοινωνικής πρόνοιας. Ενδέχεται επίσης να περιλαμβάνουν μοναδικά αριθμητικά αναγνωριστικά όπως είναι η διεύθυνση ΙΡ του υπολογιστή σας ή η διεύθυνση MAC του κινητού τηλεφώνου σας, καθώς και cookies.
Η εταιρεία διασφαλίζει τη νόμιμη και ενδεδειγμένη διαδικασία προστασίας και εμπιστευτικότητας των Δεδομένων Προσωπικού χαρακτήρα που λαμβάνει, μεταξύ άλλων και για να αποτρέπεται κάθε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στα δεδομένα αυτά, καθώς και στον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται για την επεξεργασία ή την αρχειοθέτησή τους.
Για τον σκοπό της παρούσας πολιτικής, στον όρο «υποκείμενα δεδομένων», περιλαμβάνονται όλα τα φυσικά πρόσωπα, των οποίων τα Προσωπικά Δεδομένα κατέχουμε (υποκείμενο των δεδομένων είναι το άτομο το οποίο σχετίζεται με τον όρο «Προσωπικά Δεδομένα»).

 

ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Τα Προσωπικά Δεδομένα σας λαμβάνονται και επεξεργάζονται αποκλειστικά για λόγους:
– για ενημερωτικούς σκοπούς όπως η αποστολή ενημερωτικών σημειωμάτων (newsletter) ή/και προσφορών, καθώς
– για εσωτερική χρήση από την εταιρεία μας.
Η Εταιρεία μας, εγγυάται ότι δεν θα γίνει χρήση των Προσωπικών σας Δεδομένων για άλλους σκοπούς, πέρα από αυτούς που αναφέρονται στην παρούσα πολιτική, χωρίς την εκ των προτέρων ενημέρωση και όπου απαιτείται, έγκρισής σας. Δεν μοιραζόμαστε προσωπικά δεδομένα με τρίτους που δεν είναι συνδεδεμένοι μαζί μας, εκτός αν κάτι τέτοιο απαιτείται για τους νόμιμους επαγγελματικούς μας σκοπούς και τις επιχειρηματικές μας ανάγκες, προκειμένου να ανταποκριθούμε στα αιτήματά σας ή/και εφόσον επιβάλλεται ή επιτρέπεται από το νόμο.

 

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΔΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Δεσμευόμαστε να διατηρήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε ασφαλή χώρο με ελεγχόμενη πρόσβαση έως 5 έτη μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας μας. Μπορείτε να αιτηθείτε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων σε συντομότερο χρονικό διάστημα, το οποίο θα τηρήσουμε, κατόπιν ελέγχου της νόμιμης βάσης.
Όταν εγκαθίστανται cookies στον υπολογιστή σας, διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα σας για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την επίτευξη των σκοπών τους (π.χ. καθ’ όλη τη διάρκεια μιας περιόδου λειτουργίας cookies καλαθιού αγορών ή cookies αναγνωριστικού περιόδου λειτουργίας), καθώς και για μια χρονική περίοδο που καθορίζεται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς και τις κατευθυντήριες γραμμές.

 

ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ
Κάποιοι από τους ιστότοπους και τις εφαρμογές μας επιτρέπουν στους χρήστες να υποβάλουν το δικό τους περιεχόμενο. Να θυμάστε ότι κάθε περιεχόμενο που υποβάλετε σε κάποια από τις δικές μας πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης μπορεί να προβάλλεται στο κοινό, συνεπώς, πρέπει να είστε προσεκτικοί όταν παρέχετε ορισμένα προσωπικά δεδομένα, π.χ. πληροφορίες οικονομικής φύσης ή στοιχεία διεύθυνσης. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν ενέργειες στις οποίες προβαίνουν άλλα πρόσωπα αν δημοσιεύετε προσωπικά δεδομένα σε κάποια από τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσής μας και συνιστούμε να μην δημοσιοποιείτε τέτοιου είδους πληροφορίες.

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΔΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Ενδέχεται να γνωστοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε όλα τα πρόσωπα της εταιρείας μας και στους παρόχους υποστήριξης συστημάτων επεξεργασίας των δεδομένων αυτών.
Σε περιπτώσεις Διαγωνισμών τα ονόματα και τα έπαθλα των τυχερών (όνομα, επίθετο, έπαθλο) ανακοινώνονται με ανάρτηση στις σελίδες της εταιρείας στο Facebook και Instagram καθώς και με αποστολή Newsletter σε όσους έχουν κάνει εγγραφή στο Newsletter της εταιρείας ή έχουν συμμετέχει στον σχετικό διαγωνισμό.
Σε κάθε περίπτωση, η εταιρεία λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να διασφαλίσει ότι όλες οι πληροφορίες Προσωπικών Δεδομένων που μεταδίδονται, λαμβάνουν αποδεκτό επίπεδο προστασίας.
Σε περίπτωση ανάθεσης της εκτέλεσης της επεξεργασίας σε τρίτους και/ή διαβίβασης των δεδομένων σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Εταιρεία ενημερώνει εκ των προτέρων το υποκείμενο των δεδομένων και εξασφαλίζει ότι παρέχονται οι κατάλληλες εγγυήσεις για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ότι εφαρμόζονται, από πλευράς εμπειρογνωμοσύνης, αξιοπιστίας και πόρων, τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, κατά τρόπο τέτοιο, ώστε η επεξεργασία να είναι σύννομη και να διασφαλίζεται η προστασία των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων και το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας έναντι των κινδύνων.

 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η εταιρεία εφαρμόζει εύλογες πολιτικές και διαδικασίες τεχνικής και οργανωτικής ασφαλείας προκειμένου να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα και πληροφορίες από απώλεια, κακή χρήση, μεταβολή ή καταστροφή.
Επιπλέον, προσπαθούμε να διασφαλίζουμε ότι η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα περιορίζεται σε όσους υπάρχει ανάγκη να λάβουν γνώση αυτών. Τα άτομα που έχουν πρόσβαση στα δεδομένα είναι υποχρεωμένα να τηρούν την εμπιστευτικότητα αυτών των δεδομένων.
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Έχετε τη δυνατότητα, οποιαδήποτε στιγμή, να αιτηθείτε:
1. Την πρόσβαση στα δεδομένα σας
2. Την επανεξέταση των προσωπικών πληροφοριών σας που διατηρούμε
3. Τη διόρθωση των εσφαλμένων / ανακριβών πληροφοριών και τη συμπλήρωση ελλιπών πληροφοριών
4. Τη διαγραφή (δικαίωμα στη λήθη) των προσωπικών σας δεδομένων ή τον περιορισμό της επεξεργασίας τους
5. Τον περιορισμό στην επεξεργασία των δεδομένων σας
6. Τη φορητότητα των δεδομένων σας
Διαχειριζόμαστε τα αιτήματά σας με τη μέγιστη προσοχή προκειμένου να εξασφαλίσουμε ότι τα δικαιώματά σας προστατεύονται. Σε κάθε περίπτωση, ενδέχεται να σας ζητήσουμε τα στοιχεία της ταυτότητάς σας ώστε να βεβαιώσουμε ότι δεν γνωστοποιούμε σε κάποιον άλλον τα προσωπικά σας στοιχεία.
Πρέπει να γνωρίζετε ότι, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις (εξαιτίας, για παράδειγμα, νομικών υποχρεώσεων), ίσως να μην μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε αμέσως το αίτημά σας. Ωστόσο, σε οποιαδήποτε περίπτωση, θα σας ενημερώσουμε αναφορικά με την εξέλιξή του αιτήματος σας, μέσα σε διάστημα ενός μήνα από την υποβολή του αρχικού σας αιτήματος.
Διατηρείται πάντοτε το δικαίωμα να υποβάλετε παράπονο/καταγγελία είτε μέσω αποστολής Φυσικής Επιστολής στην έδρα της εταιρείας (acos καλλυντικά Ελλάς Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε, Θουκυδίδου 14Β, 57001, Θες/νίκη, Ν. Ραιδεστό), είτε μέσω αποστολής ηλεκτρονικής επιστολής στο email: acos@acos.gr, αναφέροντας πάντοτε τα πλήρη στοιχεία σας και το λόγο επικοινωνίας σας με την εταιρεία.

 

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση που παραχωρήσατε στην εταιρεία μας για την επεξεργασία και τη γνωστοποίηση των Προσωπικών Δεδομένων σας.
Ωστόσο, πρέπει να κατανοήσετε ότι η ανάκληση αυτή δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που έλαβε χώρα κατά το χρονικό διάστημα από την παροχή της συγκατάθεσής σας και μέχρι το χρονικό σημείο της ανάκλησής της.
Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας, παρακαλείστε, όπως να ενημερώσετε είτε μέσω αποστολής Φυσικής Επιστολής στην έδρα της εταιρείας (acos καλλυντικά Ελλάς Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε, Θουκυδίδου 14Β, 57001, Θες/νίκη, Ν. Ραιδεστό), είτε μέσω αποστολής ηλεκτρονικής επιστολής στο email: acos@acos.gr αναφέροντας πάντοτε τα πλήρη στοιχεία σας.